współpraca:

Zaznacz swój punkt na Mapie

Mapa Miejsc Ciekawych jest otwarta na nowe treści.
Skrócony regulamin współpracy

1. Przesyłając treść do Mapy Miejsc Ciekawych oświadczasz, że jesteś jej autorem.

2. Przesyłając treść do Mapy Miejsc Ciekawych zgadasz się na jej redakcję, korektę, adjustację oraz na jej nieodpłatną publikację na stronie Mapy Miejsc Ciekawych.

3. Treść opisujemy Twoim imieniem i nazwiskiem / pseudonimem.

4. Możesz publikować na Mapie Miejsc Ciekawych na dwa sposoby:
- dając nam licencję na użycie, upowszechnianie (np. wydruk fotografii i zrobienie z ich udziałem wernisażu), przekształcanie formy (np. nagranie wersji audio Twojego tekstu literackiego) treści – ale bez możliwości używania jej przez nas w sposób komercyjny, a resztę praw zachowujesz dla siebie;
- publikujesz treść na tzw. wolnej licencji, dając innym prawa, jakie uznasz za słuszne;

5. Możemy odmówić publikacji przesłanej treści bez podania przyczyny.

6. Nie zwracamy nie zamówionych treści.

Kontakt

Marta Zwolińska
605-318-335
mmzwolinska@gmail.com